Veeala «Tallinna LES eraldusjoon» andmed

Veeala «Tallinna LES eraldusjoon» andmed

2
Tallinna LES eraldusjoon
Liikluseraldusala

Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed

Number Nimi Liik Klass Asukoht
120 Tallinna siht Skeem A Meri

Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad

Number Nimi Liik
1 Tallinna LES eraldusala 1 Liikluseraldusala
2 Tallinna LES eraldusjoon Liikluseraldusala
3 Tallinna LES eraldusala 2 Liikluseraldusala
4 Tallinna LES ohuala Ettevaatusala