Veeala «Tallinna LES eraldusala 1» andmed

Veeala «Tallinna LES eraldusala 1» andmed

1
Tallinna LES eraldusala 1
Liikluseraldusala

Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed

Number Nimi Liik Klass Asukoht
120 Tallinna siht Skeem A Meri

Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad

Number Nimi Liik
1 Tallinna LES eraldusala 1 Liikluseraldusala
2 Tallinna LES eraldusjoon Liikluseraldusala
3 Tallinna LES eraldusala 2 Liikluseraldusala
4 Tallinna LES ohuala Ettevaatusala