Ajutiste märkide nimekiri

Ajutiste märkide nimekiri

TÄHELEPANU! NMA-s on märke, mille muudatused pole veel jõustunud (olek: kasutus ettevalmistamisel) ning ei ole seetõttu veel navigatsiooniteabes avaldatud!
5 kirjet
Number Nimi Liik Kehtivusaja lõpp Korrasolek Paigaldusolek Tühistatud
AM1 Linnuloendustooder Eriotstarbeline tooder 31.05.2023 Korras Paigaldatud -
AM2 Tuulepargi poi B Eriotstarbeline poi 31.10.2021 Tühistatud Veest väljas
AM3 Tuulepargi poi A Eriotstarbeline poi 31.10.2021 Tühistatud Veest väljas
AM4 Tuulepargi poi C Eriotstarbeline poi 31.10.2021 Tühistatud Veest väljas
AM5 Uus Ajutine Parema külje tooder Parema külje tooder 31.07.2021 Ettevalmistamisel Paigaldatud -

XML | XSD