Soolarahu laevatee andmed

Soolarahu laevatee andmed

310
Soolarahu
C
Soovitatav laevatee
Kasutusel
Meri
0.0
0
9.7

Laevatee juurde kuuluvad märgid

Märgi number Märgi nimi Liik Hooaeg Ekspluatats. olek Paigaldusolek
Ei leitud ühtegi kirjet

Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed

Number Nimi Liik Klass Olek Asukoht
Ei leitud ühtegi kirjet

Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad

Number Nimi Liik Olek
Ei leitud ühtegi kirjet