Lainemadala laevatee andmed

Lainemadala laevatee andmed

340
Lainemadala
C
Soovitatav laevatee
Meri
0.0
0
12.6

Laevatee juurde kuuluvad märgid

Märgi number Märgi nimi Liik Märgi hooaeg Tule hooaeg Korrasolek Paigaldusolek
2106 Lainemadala eraldiasuva ohu tooder Eraldiasuva ohu tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2107 W tooder 4.4m madalal Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2108 E tooder 4.4m madalal Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
597 Nordväina madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud

Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed

Number Nimi Liik Klass Asukoht
Ei leitud ühtegi kirjet

Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad

Number Nimi Liik
Ei leitud ühtegi kirjet