Navigatsioonimärkide nimekiri

Navigatsioonimärkide nimekiri

TÄHELEPANU! NMA-s on märke, mille muudatused pole veel jõustunud (olek: kasutus ettevalmistamisel) ning ei ole seetõttu veel navigatsiooniteabes avaldatud!

Filtrid

573 kirjet
Märgi number Märgi nimi Liik Märgi hooaeg Tule hooaeg Korrasolek Paigaldusolek
V08 Rannu-Jõesuu sihi ülemine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
V07 Rannu-Jõesuu sihi alumine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P36 Võhandu sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
P35 Võhandu sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
P30 Mehikoorma tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
P27.2 Laaksaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
P27.1 Laaksaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
P25.4 Eesti värava parema külje poi Parema külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.3 Eesti värava vasaku külje poi Vasaku külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.2 Uhtinina parema külje poi Parema külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.1 Uhtinina vasaku külje poi Vasaku külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P24.1 Uhtinina idapoi Idapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P20.1 Meerapalu madala põhjatooder Põhjapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 Ettevalmistamisel Veest väljas
P19 Kaevandu sihi ülemine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P18 Kaevandu sihi alumine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P17 Praaga sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P16 Praaga sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P15 Praaga teljepoi Teljepoi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P122 P 8C-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P121 P 8B-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P12 Ninaküla tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
P119 P 8A-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P118 P 8-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P117 P 7D-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P114 P 7C-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P113 P 7B-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P112 P 7A-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P110 P 6-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P11 Kallaste sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
P109 P 5-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P106 P 2-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P10 Kallaste sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
P09 Kodavere madala idatooder Idapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 Ettevalmistamisel Veest väljas
P08.1 Mustvee sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
P07.1 Mustvee sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
P05 Taliku madala lõunatooder Lõunapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 Ettevalmistamisel Veest väljas
P02 Sahmeni madala lõunapoi Lõunapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P01 Rannapungerja tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
997 Irbe teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
996 Ringsu sadama teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
995 Ringsu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
994 Ringsu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
992 Ringsu sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
991 Ringsu sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
990 Ruhnu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
988 Kübassaare lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
987 Kübassaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
986 Laidunina lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
985 Kõiguste lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
984 Kõiguste-Allirahu lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
981.1 Kungla sadama muuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
981 Kõiguste sadama tulepaak Tulepaak 15.04-31.10 15.04-31.10 Korras -
980 Kõiguste-Allirahu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
979 Kuressaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
978 Kuressaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
977 Sääretüki tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
976 Kuressaare sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
975 Kuressaare sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974.2 Abruka sadama lainemurdja tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974.1 Abruka sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974 Abruka sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
973 Abruka sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
972 Abruka tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
971 Abruka sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
970 Allirahu (Sandla) tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
969.1 Abruka sadama teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
969 Abruka teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
968 Abruka madala läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
967 Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
966 Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
965 Roomassaare sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
964 Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
963 Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
962 Roomassaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
961 Roomassaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
960.3 Roomassaare sadama parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
960.1 Roomassaare kanali parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
960 Roomassaare kanali vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
959 Roomassaare teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
956 Virve kuiva idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
953 Nasva sadamakai päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
950 Kirjurahu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
949 Kirjurahu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
947 Vahase tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
946.1 Kaavi idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
946 Kaavi madala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
945 Leeltserahu idapoi Idapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
944 Veiserahu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
943 Kaavi tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
942 Mõntu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
941 Mõntu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
938 Mõntu väikelaevade sadama kaituli Tulepaak Aastaringne 01.05-30.09 Korras -
937 Mõntu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
936 Lõmala sadama muuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
935 Sõrve tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
934 Loode tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
932 Anseküla tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
931 Lõu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
930 Karala tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
929 Uuskuiva läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
927 Mustpanga läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
926.2 Atla sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-01.10 Korras -
926.1 Atla sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-01.10 Korras -
925 Vilsandi tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
920 Undva põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
919 Saaremaa sadama kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
918 Saaremaa sadama kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
916 Veere sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
913 Merise tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
911 Panga tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
909.2 Soela sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
909.1 Soela sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
908 Triigi sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
907 Triigi sadama parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
906 Triigi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
905 Triigi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
904 Triigi jahisadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
901 Rannaküla tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
898 Kõinastu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
897 Orissaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 20.04-10.12 Tuli ajutiselt kustutatud -
896 Orissaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 20.04-10.12 Tuli ajutiselt kustutatud -
895 Orissaare sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
894 Häädemeeste tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
892 Silla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
891 Silla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
887.6 Düükri Parema külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
887.5 Liivamadala Parema külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
887.4 Jannseni kai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
887.3 Vana-Pärnu vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
887.2 Turbakai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
887.1 Ujuvkai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
886 Pärnu idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
885 Pärnu läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
882 Seedri sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
881 Seedri sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
877.4 Seedri vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
877.3 Seedri parema külje poi Parema külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
877.2 Pärnu muuliotsa vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
877.1 Pärnu muuliotsa parema külje poi Parema külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
876 Pärnu parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
875 Pärnu parema külje poi Parema külje poi 01.04-31.12 01.04-31.12 Korras Paigaldatud
872 Pärnu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
871 Pärnu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
868 Manilaiu sadama 2 Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
867 Munalaiu sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
865 Liu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
864 Kihnu väina laevatee vasaku külje poi K38 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
863 Kihnu väina laevatee parema külje poi K25 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
862 Kihnu sadama laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
861 Sorgu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
860 Sorgu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
858 Saareotsa sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
857 Saareotsa sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
855 Manilaiu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
854 Munalaiu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
853 Munalaiu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
851 Munalaiu teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
850 Kihnu madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
848 Munalaiu vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
846 Munalaiu vasaku külje poi 6 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
845 Kihnu teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
842 Kihnu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
841 Kihnu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
840 Kihnu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
838 Kihnu väina laevatee teljepoi K9 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
837 Kihnu väina laevatee teljepoi K1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
836 Munalaiu parema külje poi 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
835 Sõmeri tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
834.2 Värati sadama põhjamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
834.1 Värati sadama lõunamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
833.2 Kihnu madala põhjapoi Põhjapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
833.1 Kihnu lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
833 Kihnu idapoi Idapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
832 Varbla Puhkeküla sadama muuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
831 Suurkäki läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
830 Pöörilaiu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
829 Paatsalu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
825 Seanina tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
816 Raugi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
815 Raugi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
808 Raugi vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
806 Kesse parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
805 Kesse vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
804 Lalli madala parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
803.2 Kesse-Jaani sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
803.1 Kesse-Jaani sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
802 Kesse sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
801 Kesse sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
800 Kesse madala vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
795 Kuivastu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
793 Kuivastu väikesadama tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
791 Kuivastu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
790 Kuivastu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
786 Lõunaranna sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.04-01.12 Korras -
785 Viirelaiu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
780 Virtsu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
775 Virtsu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
772 Virtsu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
771 Virtsu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
746 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
745 Unterneemani madala parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
741 Kumari vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
737.1 Kumari parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
735 Härjamaa madala läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
716 Orjaku sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
715 Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
714 Orjaku sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 20.04-10.12 Tuli ajutiselt kustutatud -
713 Orjaku sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
712 Orjaku sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
711 Orjaku sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
710 Orjaku laevatee idapoi Idapoi 01.05-01.11 01.05-01.11 - Veest väljas
709 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
708 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
707 Soela laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
706 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
704 Soela laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
703 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
702 Sõru sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
701 Sõru sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
700 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
699 Sõru sadama idamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
698 Sõru sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
695 Soela teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
692 Emmaste sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
691 Emmaste sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
690 Haldreka päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
674 Kolga kuiva läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
673 Ristna tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
668 Kõpu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
662 Kõrgessaare sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
661 Kõrgessaare sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
660 Päevarahu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
659 Hiiumadala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
658 Külalaiu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
657 Hiiumadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
656 Hiiumadala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
655 Hiiumadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
650 Glotovi madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
648 Selgrahu põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
647 Tahkuna madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
645 Tahkuna tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
644 Kärdla sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
643.2 Kärdla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
643.1 Kärdla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
642 Lehtma sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
641 Lehtma sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
638 Lehtma sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-15.12 - Korras Paigaldatud
636 Lehtma sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-15.12 - Korras Paigaldatud
635 Lehtma sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
634 Apollo madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
627 Roograhu väikesadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.04-01.12 Korras -
626 Paluküla kirik Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
625 Hiiesaare tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
624 Püssirahu silma põhjapoi Põhjapoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
622 Suursadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
621 Suursadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
616 Kuri sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
615 Kuri sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
613 Heltermaa 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
612 Heltermaa sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
606 Heltermaa 2 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
605 Heltermaa 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
602 Heltermaa sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
601 Heltermaa sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
600 Lainemadala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
598 Plagurahu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
597 Nordväina madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
596 Vormsi lõuna-sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
595 Saxby tuletorn Tuletorn, sihi alumine/ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
594 Vormsi põhja-tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
591 Harilaiu ohupoi Eraldiasuva ohu poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
589 Harilaiu parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
588 Eerikulaiu parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
587 Harilaiu tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
586 Harilaiu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
585 Soolarahu vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
577 Sviby laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
576 Sviby sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
574 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
572 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
570 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
568 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
567 Sviby kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
566 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
565 Sviby teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
562 Sviby sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
561 Sviby sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
555 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.6 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
554 Rukki kanali parema külje poi Nr.3 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
553 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.5 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
552 Rukki kanali parema külje poi Nr.2 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
551 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.4 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
550 Rukki kanali parema külje poi Nr.1 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
545 Odrarahu lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
540 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
538 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
536 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
535 Rohuküla vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
534 Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
533 Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
532 Rohuküla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
531 Rohuküla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
530 Rohuküla sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
524 Tahu vasaku külje poi (10) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
523 Tahu parema külje poi (9A) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
519.2 Österby sadama loodemuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.12 01.04-01.12 Korras -
519.1 Österby sadama kagumuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.12 01.04-01.12 Korras -
518 Holmi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
517 Holmi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
515 Holmi parema külje poi (5) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
514 Holmi vasaku külje poi (6) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
512 Kajakarahu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
511 Kajakarahu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
496 Haapsalu Eeslahe põhjapoi Põhjapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
485 Pinukse läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
484 Pinuksekivi põhjapoi Põhjapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
482 Rukkirahu tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
481 Hobulaiu lõuna-tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
475 Voosi 19 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
472 Paralepa sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
471 Paralepa sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
466 Hobulaiu põhja-tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
465 Uppholmi tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
459 Voosi 18 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
457 Voosi 12 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
455 Voosi 6 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
453 Voosi 8 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
451 Voosi 9 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
450 Voosi 3 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
449 Voosi teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
448 Norrby sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
447 Norrby sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
444 Ramsi sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
443 Ramsi sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
442 Paslepa sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
441 Paslepa sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
435 Riguldi päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
432 Dirhami sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
431 Dirhami sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
429 Dirhami sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
427 Sundsteini lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
425 Osmussaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
420 Põõsaspea tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
415 Neugrundi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
414 Sandgrundi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
407.2 Alliklepa sadama idamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
407.1 Alliklepa sadama läänemuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
405 Krassi tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
404 Suur-Pakri tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
403 Väike-Pakri tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
402 Madise kirik Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
401 Madise sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
393 Paldiski Lõunasadama naftakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
392 Paldiski Lõunasadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
391 Paldiski Lõunasadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
390.1 Paldiski Lõunasadama piirava sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
390 Paldiski Lõunasadama piirava sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
389.5 Paldiski Lõunasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
389.4 Paldiski Lõunasadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
389.3 Paldiski Lõunasadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.3 Paldiski Lõunasadama 2 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.2 Paldiski Lõunasadama 4 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.1 Paldiski Lõunasadama 6 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388 Paldiski Lõunasadama 8 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.5 Paldiski Lõunasadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.4 Paldiski Lõunasadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.3 Paldiski Lõunasadama 9 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.2 Paldiski Lõunasadama 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.1 Paldiski Lõunasadama 5 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
386 Paldiski Põhjasadama kai nr.1 tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
385 Paldiski Põhjasadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
384 Paldiski Põhjasadama lainemurdja tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
383.1 Paldiski Põhjasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
383 Paldiski Põhjasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
382 Pakri põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
380 Pakri tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
378 Laulasmaa päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
377 Lohusalu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
376 Lohusalu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
375 Suurupi tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
374 Suurupi sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
370 Suurupi teljepoi Nr.3 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
369 Suurupi teljepoi Nr.2 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
368 Suurupi teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
357 Kakumäe sadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
356 Kopli sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
355 Kopli sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
353 Meeruse sadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
352 Meeruse sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
351 Meeruse sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
350.2 Meeruse sadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
350.1 Meeruse sadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
349.2 Meeruse sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
349.1 Meeruse sadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
348 Meeruse sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
341.7 Bekkeri sadama 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.5 Bekkeri sadama 5 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.3 Bekkeri sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.1 Bekkeri sadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
340 Bekkeri sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
339 Piirivalvesadama lõunamuuli NW otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
338 Piirivalvesadama lainemurdja SE otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
337 Piirivalvesadama lainemurdja NW otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
336 Vene-Balti sadama lõunabasseini tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
335 Vene-Balti sadama põhjakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
330 Koplinina läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
325 Koplinina põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
320 Naissaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
315 Naissaare sadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
314 Naissaare sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
310 Hülkari tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
300 Vahemadala tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
296 Naissaare kari lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
295 Vahemadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
290 Paljassaare põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
288 Katariina kai idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
287 Katariina kai päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
285 Paljassaare idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
284 Paljassaare madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
283 Paljassaare sadama lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
282 Paljassaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
281 Paljassaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
280 Hundipea sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
276 Miinisadama läänevärava tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
275 Miinisadama läänevärava tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
271 Lennusadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
270 Lennusadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
264 Patareisadama parema külje poi Parema külje poi 10.05-31.10 10.05-31.10 - Veest väljas
263 Patareisadama vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-31.10 10.05-31.10 - Veest väljas
262 Kalasadama sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
261 Kalasadama sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Ajutiselt tühistatud -
259 Vanasadama kruiisikai 2 tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
257 Russalka madala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
256 Vanasadama kruiisikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
255 Vanasadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
254 Russalka madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
253 Russalka madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
252 Tallinna sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
251 Tallinna sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
244 Pirita lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
243 Pirita põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
242 Pirita sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
241 Pirita sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
240 Miiduranna sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
238 Reidikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
237 Miiduranna sadama põhjabasseini muuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
236 Miiduranna sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
235 Miiduranna sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
234 Miiduranna sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
233 Miiduranna sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
232 Viimsi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
231 Viimsi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
229 Rohuneeme sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
228 Rohuneeme sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
227 Rohuneeme sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
225 Aegna läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
223 Kräsuli väina põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
222 Aegna sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-20.01 Korras -
220 Aegna tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
216 Rohuneeme sadama merekanali teljepoi Teljepoi Aastaringne - Korras Paigaldatud
215.2 Rohuneeme merekanali sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
215.1 Rohuneeme merekanali sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
213 Tallinna teljepoi Nr.3 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
212 Tallinna teljepoi Nr.2 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
211 Tallinna teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
210 Keskmadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
206 Uusmadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
205 Uusmadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
200 Tallinnamadala tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
198 Muuga sadama 16 kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
197 Muuga sadama läänekai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
196 Muuga sadama viljakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
195 Muuga sadama 17 kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
191 Karbimadala tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
189 Muuga sadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
187 Muuga sadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
186 Karbimadala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
185 Karbimadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
183 Tahkumäe põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
182 Muuga sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
181 Muuga sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
180 Muuga Söeterminali parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
179 Muuga Söeterminali vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
178 Muuga Söeterminali parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
177 Muuga Söeterminali vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
176 Aksi idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
175 Aksi tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
174 Muuga Söeterminali parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
173 Muuga Söeterminali vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
172 Muuga sadama idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
170 Prangli lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
169 Muuga söeterminali kanali tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.10-01.05 Korras -
168 Muuga Söeterminali põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
167 Muuga Söeterminali lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
166 Muuga Söeterminali muuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
165 Prangli kagu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
163 Liivasääre lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
162 Aksi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
160 Prangli loode tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
159 Nygrundi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
157 Kuradimuna läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
155 Keri tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
151 Ihasalu põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
148 Rammu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
146 Kallavere sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
145 Kallavere sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
140 Koljunuki sadama idamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-01.11 01.05-01.11 Korras -
132 Kelvingi sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-01.11 01.05-01.11 Korras -
131 Kelvingi sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-01.11 01.05-01.11 Korras -
129 Leppneeme sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
128.1 Leppneeme sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
128 Leppneeme sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
127.1 Leppneeme sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
127 Leppneeme sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
126.3 Kelnase sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
126.2 Kelnase sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
126.1 Kelnase sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
126 Kelnase sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
121 Loksa sadama lõunakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
120 Loksa sadama loodekai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
116 Hara sadama päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
115 Hara päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
110 Juminda tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
105 Soolamadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
100 Mohni tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
090 Idapaasi põhjapoi Põhjapoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
089 Võsu sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.11 01.04-01.11 Korras -
088 Võsu sadama idamuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.11 01.04-01.11 Korras -
086 Vergi sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
085 Vergi sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
080 Vergi tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
077 Eisma sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
076 Eisma sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
075 Vainupea tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
068 Kunda sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
067 Kunda sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
066 Kunda sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
062 Kunda sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
061 Kunda sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
060 Kunda sadama paadikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
059 Kunda sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
057 Kunda teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
055 Kunda vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
054 Kunda vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
053 Kunda vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
052 Kunda parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
051 Kunda vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
050 Kunda parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
049 Kunda vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
048 Kunda parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
045 Vaindloo tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
044 Lõuna-Uhtju lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
043 Uhtju madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
042 Uhtju tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
041 Uhtju madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
040 Letipea tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
033 Diomidi madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
032 Barabanovi madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
030 Moldova tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
026 Toila sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.04-01.11 Korras -
025 Valaste tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
024 Sillamäe sadama teljepoi Teljepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
022 Sillamäe sadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
021 Sillamäe sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
020.1 Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
020 Sillamäe sadama tankerikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
019.4 Sillamäe sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
019.3 Sillamäe sadama parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
019.2 Sillamäe sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
019.1 Sillamäe sadama parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
016 Narva-Jõesuu jõesihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
015 Narva-Jõesuu jõesihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
001 Narva-Jõesuu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -

XML | XSD