Navigatsioonimärkide nimekiri

Navigatsioonimärkide nimekiri

TÄHELEPANU! NMA-s on märke, mille muudatused pole veel jõustunud (olek: kasutus ettevalmistamisel) ning ei ole seetõttu veel navigatsiooniteabes avaldatud!

Filtrid

1634 kirjet
Märgi number Märgi nimi Liik Märgi hooaeg Tule hooaeg Korrasolek Paigaldusolek
V08 Rannu-Jõesuu sihi ülemine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
V07 Rannu-Jõesuu sihi alumine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P36 Võhandu sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Ajutiselt tühistatud -
P35 Võhandu sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Ajutiselt tühistatud -
P30 Mehikoorma tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
P27.2 Laaksaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P27.1 Laaksaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P25.4 Eesti värava parema külje poi Parema külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.3 Eesti värava vasaku külje poi Vasaku külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.2 Uhtinina parema külje poi Parema külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P25.1 Uhtinina vasaku külje poi Vasaku külje poi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P24.1 Uhtinina idapoi Idapoi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P20.1 Meerapalu madala põhjatooder Põhjatooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P19 Kaevandu sihi ülemine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P18 Kaevandu sihi alumine päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
P17 Praaga sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P16 Praaga sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Tuli ajutiselt kustutatud -
P15 Praaga teljepoi Teljepoi 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P122 P 8C-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P121 P 8B-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P12 Ninaküla tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
P119 P 8A-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P118 P 8-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P117 P 7D-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P114 P 7C-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P113 P 7B-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P112 P 7A-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P111 P 7-TEST Eriotstarbeline tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P110 P 6-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P11 Kallaste sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
P109 P 5-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P108 P 4-TEST Eriotstarbeline tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P107 P 3-TEST Eriotstarbeline tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P106 P 2-TEST Eriotstarbeline poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P105 P 1-TEST Eriotstarbeline tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
P10 Kallaste sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
P09 Kodavere madala idatooder Idatooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P08.1 Mustvee sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
P07.1 Mustvee sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
P05 Taliku madala lõunatooder Lõunatooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P02 Sahmeni madala lõunatooder Lõunatooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
P01 Rannapungerja tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
997 Irbe teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
996 Ruhnu sadama teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
995 Ruhnu sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
994 Ruhnu sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
992 Ruhnu sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
991 Ruhnu sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
990 Ruhnu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
988 Kübassaare lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
987 Kübassaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
986 Laidunina lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
985 Kõiguste lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
984 Kõiguste-Allirahu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
981.1 Kungla sadama muuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
981 Kõiguste sadama tulepaak Tulepaak 15.04-31.10 15.04-31.10 Korras -
980 Kõiguste-Allirahu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Tõrge -
979 Kuressaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
978 Kuressaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
977 Sääretüki tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
976 Kuressaare sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
975 Kuressaare sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974.2 Abruka sadama lainemurdja tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974.1 Abruka sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
974 Abruka sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
973 Abruka sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
972 Abruka tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
971 Abruka sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
970 Sandla-Allirahu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
969.1 Abruka sadama teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
969 Abruka teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
968 Abruka madala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
967 Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
966 Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
965 Roomassaare sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
964 Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
963 Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
962 Roomassaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
961 Roomassaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
960.3 Roomassaare sadama parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
960.1 Roomassaare kanali parema külje poi Parema külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
960 Roomassaare kanali vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
959 Roomassaare teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
956 Virvekuiva idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
953 Nasva sadamakai päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
950 Kirjurahu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
949 Kirjurahu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
947 Vahase tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
946.1 Kaavi idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
946 Kaavi madala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
945 Leeltserahu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
944 Veiserahu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
943 Kaavi tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
942 Mõntu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
941 Mõntu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
938 Mõntu väikelaevade sadama kaituli Tulepaak Aastaringne 01.05-30.09 Korras -
937 Mõntu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
936 Lõmala sadama muuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
935 Sõrve tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
934 Loode tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
932 Anseküla tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
931 Lõu sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
930 Karala tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
929 Uuskuiva läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
927 Mustpanga läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
926.2 Atla sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-01.10 Korras -
926.1 Atla sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-01.10 Korras -
925 Vilsandi tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
920 Undva põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
919 Saaremaa sadama kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
918 Saaremaa sadama kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
916 Veere sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
913 Merise tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
911 Panga tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
909.2 Soela sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
909.1 Soela sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
908 Triigi sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
907 Triigi sadama parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
906 Triigi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
905 Triigi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
904 Triigi jahisadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
901 Rannaküla tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
898 Kõinastu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
897 Orissaare sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
896 Orissaare sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
895 Orissaare sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
894 Häädemeeste tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
892 Silla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
891 Silla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
887.6 Düükri Parema külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
887.5 Liivamadala Parema külje poi 10.05-05.12 - - Veest väljas
887.4 Jannseni kai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
887.3 Vana-Pärnu vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
887.2 Turbakai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
887.1 Ujuvkai vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
886 Pärnu idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
885 Pärnu läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
882 Seedri sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
881 Seedri sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
877.4 Seedri vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
877.3 Seedri parema külje poi Parema külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
877.2 Pärnu muuliotsa vasaku külje poi Vasaku külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
877.1 Pärnu muuliotsa parema külje poi Parema külje poi 10.05-05.12 - Korras Paigaldatud
876 Pärnu parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
875 Pärnu parema külje poi Parema külje poi 01.04-31.12 01.04-31.12 Korras Paigaldatud
872 Pärnu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
871 Pärnu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
868 Manilaiu sadama 2 Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
867 Munalaiu sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
865 Liu tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
864 Kihnu väina laevatee vasaku külje poi K38 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
863 Kihnu väina laevatee parema külje poi K25 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
862 Kihnu sadama laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
861 Sorgu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
860 Sorgu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
858 Saareotsa sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
857 Saareotsa sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
855 Manilaiu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
854 Munalaiu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
853 Munalaiu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
851 Munalaiu teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
850 Kihnu madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
848 Munalaiu vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
846 Munalaiu vasaku külje poi 6 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
845 Kihnu teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
843 Kihnu sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
842 Kihnu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
841 Kihnu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
840 Kihnu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
838 Kihnu väina laevatee teljepoi K9 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
837 Kihnu väina laevatee teljepoi K1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
836 Munalaiu parema külje poi 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
835 Sõmeri tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
834.2 Värati sadama põhjamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
834.1 Värati sadama lõunamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
833.2 Kihnu madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
833.1 Kihnu lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
833 Kihnu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
832 Varbla Puhkeküla sadama muuli tulepaak Tulepaak 01.05-31.10 01.05-31.10 Korras -
831 Suurkäki läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 Korras Paigaldatud
830 Pöörilaiu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
829 Paatsalu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
825 Seanina tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
816 Raugi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
815 Raugi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
808 Raugi vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
806 Kesse parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
805 Kesse vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
804 Lalli madala parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
803.2 Kesse-Jaani sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
803.1 Kesse-Jaani sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
802 Kesse sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
801 Kesse sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
800 Kesse madala vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
795 Kuivastu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
793 Kuivastu väikesadama tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
791 Kuivastu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
790 Kuivastu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
786 Lõunaranna sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.04-01.12 Korras -
785 Viirelaiu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
780 Virtsu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
775 Virtsu sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
772 Virtsu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
771 Virtsu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
746 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
745 Unterneemani madala parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
741 Kumari vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
737.1 Kumari parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
735 Härjamaa madala läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
715 Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
714 Orjaku sadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
713 Orjaku sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
712 Orjaku sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
711 Orjaku sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
710 Orjaku laevatee idapoi Idapoi 01.05-01.11 01.05-01.11 - Veest väljas
709 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
708 Hiiu väina laevatee teljepoi Teljepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
707 Soela laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
706 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
704 Soela laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
703 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne - Korras Paigaldatud
702 Sõru sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
701 Sõru sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
700 Soela laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
699 Sõru sadama idamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
698 Sõru sadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
695 Soela teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
692 Emmaste sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
691 Emmaste sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
690 Haldreka päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
674 Kolga kuiva läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
673 Ristna tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
668 Kõpu tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
662 Kõrgessaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 01.05-31.10 Korras -
661 Kõrgessaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 01.05-31.10 Korras -
660 Päevarahu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
659 Hiiumadala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
658 Külalaiu läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
657 Hiiumadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
656 Hiiumadala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
655 Hiiumadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
650 Glotovi madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
648 Selgrahu põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
647 Tahkuna madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
645 Tahkuna tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
644 Kärdla sadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
643.2 Kärdla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
643.1 Kärdla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
642 Lehtma sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
641 Lehtma sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
635 Lehtma sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 20.04-10.12 Korras -
634 Apollo madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
627 Roograhu väikesadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.04-01.12 Korras -
626 Paluküla kirik Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
625 Hiiessaare tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
624 Püssirahu silma põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
622 Suursadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
621 Suursadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
616 Kuri sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
615 Kuri sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 15.04-15.11 Korras -
613 Heltermaa 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
612 Heltermaa sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
606 Heltermaa 2 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
605 Heltermaa 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
602 Heltermaa sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
601 Heltermaa sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
600 Lainemadala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
598 Plagurahu idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
597 Nordväina madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
596 Vormsi lõuna-sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
595 Saxby tuletorn Tuletorn, sihi alumine/ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
594 Vormsi põhja-tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
591 Harilaiu ohupoi Eraldiasuva ohu poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
589 Harilaiu parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
588 Eerikulaiu parema külje poi Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
587 Harilaiu tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
586 Harilaiu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
585 Soolarahu vasaku külje poi Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
577 Sviby laevatee vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
576 Sviby sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
574 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
572 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
570 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
568 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
567 Sviby kai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
566 Sviby laevatee parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
565 Sviby teljepoi Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
562 Sviby sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
561 Sviby sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
555 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.6 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
554 Rukki kanali parema külje poi Nr.3 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
553 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.5 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
552 Rukki kanali parema külje poi Nr.2 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
551 Rukki kanali vasaku külje poi Nr.4 Vasaku külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
550 Rukki kanali parema külje poi Nr.1 Parema külje poi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
545 Odrarahu lõunapoi Lõunapoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
540 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
538 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
536 Rohuküla parema külje poi Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
535 Rohuküla vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
534 Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
533 Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
532 Rohuküla sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
531 Rohuküla sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
530 Rohuküla sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
5245 Piirirežiimi ala RET245 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5244 Piirirežiimi ala RET244 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5243 Piirirežiimi ala RET243 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5242 Piirirežiimi ala RET242 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5241 Piirirežiimi ala RET241 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5240 Piirirežiimi ala RET240 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5239 Piirirežiimi ala RET239 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5238 Piirirežiimi ala RET238 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5237 Piirirežiimi ala RET237 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5236 Piirirežiimi ala RET236 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5235 Piirirežiimi ala RET235 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5234 Piirirežiimi ala RET234 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5233 Piirirežiimi ala RET233 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5232 Piirirežiimi ala RET232 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5231 Piirirežiimi ala RET231 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5230 Piirirežiimi ala RET230 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5229 Piirirežiimi ala RET229 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5228 Piirirežiimi ala RET228 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5227 Piirirežiimi ala RET227 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5226 Piirirežiimi ala RET226 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5225 Piirirežiimi ala RET225 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5224 Piirirežiimi ala RET224 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5223 Piirirežiimi ala RET223 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5222 Piirirežiimi ala RET222 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5221 Piirirežiimi ala RET221 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5220 Piirirežiimi ala RET220 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5219 Piirirežiimi ala RET219 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5218 Piirirežiimi ala RET218 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5217 Piirirežiimi ala RET217 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5216 Piirirežiimi ala RET216 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5215 Piirirežiimi ala RET215 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5214 Piirirežiimi ala RET214 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5213 Piirirežiimi ala RET213 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5212 Piirirežiimi ala RET212 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5211 Piirirežiimi ala RET211 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5210 Piirirežiimi ala RET210 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5209 Piirirežiimi ala RET209 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5208 Piirirežiimi ala RET208 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5207 Piirirežiimi ala RET207 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5206 Piirirežiimi ala RET206 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5205 Piirirežiimi ala RET205 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5204 Piirirežiimi ala RET204 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5203 Piirirežiimi ala RET203 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5202 Piirirežiimi ala RET202 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5201 Piirirežiimi ala RET201 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
519.2 Österby sadama loodemuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.12 01.04-01.12 Korras -
519.1 Österby sadama kagumuuli tulepaak Tulepaak 01.04-01.12 01.04-01.12 Korras -
518 Holmi sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
517 Holmi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
5130 Piirireziimi ala RET130 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5129 Piirireziimi ala RET129 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5128 Piirireziimi ala RET128 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5127 Piirireziimi ala RET127 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5126 Piirireziimi ala RET126 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5125 Piirireziimi ala RET125 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5124 Piirireziimi ala RET124 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5123 Piirireziimi ala RET123 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5122 Piirireziimi ala RET122 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5121 Piirireziimi ala RET121 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5120 Piirireziimi ala RET120 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
512 Kajakarahu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
5119 Piirireziimi ala RET119 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5118 Piirireziimi ala RET118 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5117 Piirireziimi ala RET117 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5116 Piirireziimi ala RET116 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5115 Piirireziimi ala RET115 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5114 Piirireziimi ala RET114 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5113 Piirireziimi ala RET113 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5112 Piirireziimi ala RET112 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5111 Piirireziimi ala RET111 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5110 Piirireziimi ala RET110 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
511 Kajakarahu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
5109 Piirireziimi ala RET109 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5108 Piirireziimi ala RET108 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5107 Piirireziimi ala RET107 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5106 Piirireziimi ala RET106 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5105 Piirireziimi ala RET105 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5104 Piirireziimi ala RET104 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5103 Piirireziimi ala RET103 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5102 Piirireziimi ala RET102 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5101 Piirireziimi ala RET101 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5100 Piirireziimi ala RET100 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5099 Piirireziimi ala RET099 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5098 Piirireziimi ala RET098 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5097 Piirireziimi ala RET097 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5096 Piirireziimi ala RET096 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5095 Piirireziimi ala RET095 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5094 Piirireziimi ala RET094 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5093 Piirireziimi ala RET093 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5092 Piirireziimi ala RET092 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5091 Piirireziimi ala RET091 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5090 Piirireziimi ala RET090 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5089 Piirireziimi ala RET089 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5088 Piirireziimi ala RET088 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5087 Piirireziimi ala RET087 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5086 Piirireziimi ala RET086 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5085 Piirireziimi ala RET085 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5084 Piirireziimi ala RET084 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5083 Piirireziimi ala RET083 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5082 Piirireziimi ala RET082 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5081 Piirireziimi ala RET081 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5080 Piirireziimi ala RET080 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5079 Piirireziimi ala RET079 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5078 Piirireziimi ala RET078 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5077 Piirireziimi ala RET077 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5076 Piirireziimi ala RET076 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5075 Piirireziimi ala RET075 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5074 Piirireziimi ala RET074 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5073 Piirireziimi ala RET073 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5072 Piirireziimi ala RET072 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5071 Piirireziimi ala RET071 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5070 Piirireziimi ala RET070 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5069 Piirireziimi ala RET069 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5068 Piirireziimi ala RET068 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5067 Piirireziimi ala RET067 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5066 Piirireziimi ala RET066 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5065 Piirireziimi ala RET065 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5064 Piirireziimi ala RET064 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5063 Piirireziimi ala RET063 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5062 Piirireziimi ala RET062 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5061 Piirireziimi ala RET061 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5060 Piirireziimi ala RET060 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5059 Piirireziimi ala RET059 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5058 Piirireziimi ala RET058 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5057 Piirireziimi ala RET057 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5056 Piirireziimi ala RET056 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5055 Piirireziimi ala RET055 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5054 Piirireziimi ala RET054 Eriotstarbeline tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
5053 Piirireziimi ala RET053 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5052 Piirireziimi ala RET052 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5051 Piirireziimi ala RET051 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5050 Piirireziimi ala RET050 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5049 Piirireziimi ala RET049 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5048 Piirireziimi ala RET048 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5047 Piirireziimi ala RET047 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5046 Piirireziimi ala RET046 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5045 Piirireziimi ala RET045 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5044 Piirireziimi ala RET044 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5043 Piirireziimi ala RET043 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5042 Piirireziimi ala RET042 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5041 Piirireziimi ala RET041 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5040 Piirireziimi ala RET040 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5039 Piirireziimi ala RET039 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5038 Piirireziimi ala RET038 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5037 Piirireziimi ala RET037 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5036 Piirireziimi ala RET036 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5035 Piirireziimi ala RET035 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5034 Piirireziimi ala RET034 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5033 Piirireziimi ala RET033 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5032 Piirireziimi ala RET032 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5031 Piirireziimi ala RET031 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5030 Piirireziimi ala RET030 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5029 Piirireziimi ala RET029 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5028 Piirireziimi ala RET028 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5027 Piirireziimi ala RET027 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5026 Piirireziimi ala RET026 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5025 Piirireziimi ala RET025 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5024 Piirireziimi ala RET024 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5023 Piirireziimi ala RET023 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5022 Piirireziimi ala RET022 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5021 Piirireziimi ala RET021 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5020 Piirireziimi ala RET020 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5019 Piirireziimi ala RET019 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5018 Piirireziimi ala RET018 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5017 Piirireziimi ala RET017 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5016 Piirireziimi ala RET016 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5015 Piirireziimi ala RET015 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5014 Piirireziimi ala RET014 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5013 Piirireziimi ala RET013 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5012 Piirireziimi ala RET012 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5011 Piirireziimi ala RET011 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5010 Piirireziimi ala RET010 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5009 Piirireziimi ala RET009 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5008 Piirireziimi ala RET008 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5007 Piirireziimi ala RET007 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5006 Piirireziimi ala RET006 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5005 Piirireziimi ala RET005 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5004 Piirireziimi ala RET004 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5003 Piirireziimi ala RET003 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5002 Piirireziimi ala RET002 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
5001 Piirireziimi ala RET001 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
485 Pinukse läänepoi Läänepoi 01.05-01.12 01.05-01.12 - Veest väljas
482 Rukkirahu tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
481 Hobulaiu lõuna-tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
475 Voosi 19 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
472 Paralepa sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
471 Paralepa sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
466 Hobulaiu põhja-tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
465 Uppholmi tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
4617 Rannu-Jõesuu 17 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4616 Rannu-Jõesuu 18 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4615 Rannu-Jõesuu 15 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4614 Rannu-Jõesuu 16 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4613 Rannu-Jõesuu 9 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4612 Rannu-Jõesuu 14 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4611 Rannu-Jõesuu 13 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4610 Rannu-Jõesuu 12 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4609 Rannu-Jõesuu 10 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4608 Rannu-Jõesuu 7 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4606 Rannu-Jõesuu 4 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4603.2 Kaabe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4603.1 Kaabe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4603 Kaabe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4602 Kaabe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4601 Kaabe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4600.1 Melgi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4600 Melgi P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4599 Reku P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4598 Reku P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4595 Elva jõesuu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4594 Elva jõesuu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4593 Elva jõesuu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4592 Ehamaa R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4591 Elva jõesuu R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4590 Elva jõesuu R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
459 Voosi 18 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4589 Ehamaa P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4588 Ehamaa R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4585 Kärevere P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4583 Kärevere P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4582 Kärevere kanali R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4581 Kärevere kanali P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4580 Kärevere kanali P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4579 Kämara R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4578 Kardla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4577 Kardla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4576 Kardla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4575 Kardla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4574 Kardla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4573 Kardla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4572 Kardla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4571 Kardla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4570 Muuge kanali R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
457 Voosi 12 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4569 Muuge kanali P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4568 Muuge kanali P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4567 Luhavahi P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4566 Luhavahi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4564 Luhavahi P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4563 Luhavahi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4562.1 Kure R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4561.1 Kure P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4560 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4559 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4558 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4557 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4556.1 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4556 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4555 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4554 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4553 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4552 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4551 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4550 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
455 Voosi 6 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4549 Jänese silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4548 Jänese silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4547 Ranna P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4546 Kvissentali P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4545 Kvissentali R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4544 Valgeveski R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4543 Valgeveski P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4542 Kroonuaia silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4541 Kroonuaia silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4540 Vabaduse silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4539 Vabaduse silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4538 Vabaduse silla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4537 Vibusilla R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4536 Vibusilla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
453 Voosi 8 (vasaku külje poi) Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4528 Turu silla P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4527 Karlova paadisadama erimärk Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4526 Paadisadama R Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4525 Paadisadama R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4524 Tarmeko R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4523 Tarmeko P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4522 Ropka R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4521 Ihaste R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4520.1 Ihaste P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4520 Ihaste P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4518.1 Savijõe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4518 Ihaste R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4517 Haaslava P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4516 Haaslava R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4515 Haaslava P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4514 Purika lammi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4513.1 Luunja P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4513 Luunja P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4512 Luunja P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4510 Luunja P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
451 Voosi 9 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4509 Sarakuste R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4508 Sarakuste P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4507 Võngi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4506 Võngi P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4504 Kastre P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4503 Kantsi kõrtsi R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4502 Kantsi kõrtsi P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4501 Rootsi kanali parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4500 Ojamaa kalastusinfo eritooder Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
450 Voosi 3 (parema külje poi) Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
449 Voosi teljepoi Teljepoi 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
448 Norrby sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
447 Norrby sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
4452 Pikasilla 23 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4451 Pikasilla 22 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4450 Vanasilla 19 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4444 Väike-Emajõe 17 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4443 Väike-Emajõe 18 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4442 Väike-Emajõe 15 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4441 Väike-Emajõe 16 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4440.2 Väike-Emajõe 13 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4440.1 Väike-Emajõe 14 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
444 Ramsi sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
4439.1 Väike-Emajõe 12 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4438.1 Väike-Emajõe 11 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4437.1 Väike-Emajõe 10 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4436.1 Väike-Emajõe 9 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4435.2 Väike-Emajõe 8 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4435.1 Väike-Emajõe 7 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4434.1 Väike-Emajõe 5 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4433.1 Väike-Emajõe 6 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4432.1 Väike-Emajõe 3 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4431.1 Väike-Emajõe 4 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4430.1 Väike-Emajõe 1 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
443 Ramsi sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
4429.1 Väike-Emajõe 2 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4427 Õhne 6 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4425 Õhne 4 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4424 Õhne 2 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4423 Õhne 5 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4421 Õhne 3 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4420 Õhne 1 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
442 Paslepa sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
4419 Õhne teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4418.1 Tondisaare lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4418 Tondisaare idatooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4417 Kariküla W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4416 Rannu-Jõesuu teljetooder Teljetooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4415.2 Leie teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4415.1 Jõesuu vare teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4415 Harvametsa vare lõunatooder Lõunatooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4411.9 Arumetsa teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.8 Tondisaare teljetooder Teljetooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4411.7 Vehendi teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.6 Tamme teljetooder Teljetooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4411.5 Kaarlijärve teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.4 Järveküla teljetooder Teljetooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4411.3 Kariküla teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.2 Suur-Rakke teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.11 Siigunina teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.10 Nooni nina teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4411.1 Verevi teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
441 Paslepa sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
4409.4 Väluste teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4409.3 Riuma teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4409.2 Valma teljetooder Teljetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4409.1 Oiu teljetooder Teljetooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4408.1 Oiu 2 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4407.1 Oiu 1 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4405.1 Oiu 3 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4404.1 Oiu 4 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4403 Oiu 5 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4402 Oiu 6 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4401 Oiu 7 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4400 Oiu 8 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
435 Riguldi päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
4328.6 Värska lahe 26 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4328.5 Värska lahe 25 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4328.2 Värska lahe 22 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4328.1 Värska lahe 21 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4327.1 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4327 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4326 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4325 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4324.4 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4324.3 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4324.2 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4324.1 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4324 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4323 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4322 Värska lahe R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4321 Värska lahe P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4320.8 Värska 8 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4320.7 Värska 7 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4320.6 Värska 6 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4320.5 Värska 5 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4320.4 Värska 4 Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4320.3 Värska 3 Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4320.2 Värska 2 Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4320.1 Värska 1 Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4320 Terepniki nina E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
432 Dirhami sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
4319.2 Laossina E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4318.1 Lüübnitsa lahe E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4317 Terepniki nina E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4316 Beresje E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4311 Võhandu R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - Korras Paigaldatud
4310 Võhandu P Parema külje tooder 15.05-15.10 - Korras Paigaldatud
431 Dirhami sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
4307 Võhandu R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4306 Võhandu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4305 Salusaare E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4304 Salusaare N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4300 Salusaare N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.9 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.8 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.7 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.6 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.5 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.4 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.3 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.2 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298.1 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4298 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.9 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.8 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.7 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.6 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.5 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.4 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4297.3 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297.2 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4297.1 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4297 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4296.4 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4296.2 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4296 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4295.4 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4295.2 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4295 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4294 Saksa S tooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4293 Saksa S tooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4290.1 Mehikoorma E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4290 Mehikoorma W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
429 Dirhami sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
4288 Mehikoorma S tooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4287 Mehikoorma E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4286 Mehikoorma E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.6 Räpina sadama 6 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.5 Räpina sadama 5 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.4 Räpina sadama 4 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.3 Räpina sadama 3 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.2 Räpina sadama 2 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4280.1 Räpina sadama 1 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4278 Perosoonõts E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4277 Linte W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4272.2 Kalasaare nuka E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4272.1 Kalasaare nuka E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4272 Kalasaare nuka E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4271.1 Mandliveski E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4271 Mandliveski E tooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4270.3 Ozoli madala W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4270.2 Ozoli madala W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4270.1 Ozoli madala W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4270 Ozoli madala N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
427 Sundsteini lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
4267.3 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4267 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4266.2 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4266 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4265 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4264 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4263 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4262 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4261 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4260 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4259.1 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4259 Eesti värava P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4258.1 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4258 Eesti värava R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4257 Uhtinina P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4256 Uhtinina R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4255 Uhtinina P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4254 Uhtinina R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4253 Uhtinina P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4252 Uhtinina R tooder Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4250 Kaevandu W tooder Läänetooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
425 Osmussaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
4248.1 Meerapalu ohutooder Eraldiasuva ohu tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4248 Meerapalu madala E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4245 Kaevandu S tooder Lõunatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4244 Kaevandu E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4243.2 Kaevandu põhjatooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4243.1 Kaevandu E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4240.1 Kaevandu E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4240 Kaevandu N tooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4239.1 Kaevandu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4239 Kaevandu R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4238.1 Kaevandu P Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4238 Kaevandu R Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
4237.1 Praaga R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4237 Praaga R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4236 Praaga R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4235 Praaga R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4234 Praaga R Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4233 Praaga P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4232 Praaga P Parema külje tooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4231 Praaga P Parema külje tooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4230 Praaga P Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4222 Kodavere madala S tooder Lõunatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4220 Kodavere madala N tooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4219 Mustvee sadama 5 Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4218 Mustvee sadama 3 Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4217 Mustvee sadama 1 Vasaku külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4216 Mustvee sadama 6 Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4215 Mustvee sadama 4 Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4214.1 Mustvee sadama teljetooder Teljetooder 15.05-15.10 15.05-15.10 - Veest väljas
4214 Mustvee sadama 2 Parema külje tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4213 Taliku madala W tooder Läänetooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4211 Taliku madala E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4210 Taliku madala N tooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4209 Kangro kivi eraldiasuva ohu tooder Eraldiasuva ohu tooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4206 Sahmeni madala W tooder Läänetooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4204 Sahmeni madala E tooder Idatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4203 Sahmeni madala N tooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4202 Boroki madala S tooder Lõunatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
4201 Boroki madala N tooder Põhjatooder 15.05-15.10 - - Veest väljas
420 Põõsaspea tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
415 Neugrundi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
414 Sandgrundi põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
407.2 Alliklepa sadama idamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
407.1 Alliklepa sadama läänemuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
405 Krassi tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
404 Suur-Pakri tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
403 Väike-Pakri tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
402 Harju-Madise kirik Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
401 Madise sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
393 Paldiski Lõunasadama naftakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
392 Paldiski Lõunasadama sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
391 Paldiski Lõunasadama sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
390.1 Paldiski Lõunasadama piirava sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
390 Paldiski Lõunasadama piirava sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
389.5 Paldiski Lõunasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
389.4 Paldiski Lõunasadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
389.3 Paldiski Lõunasadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.3 Paldiski Lõunasadama 2 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.2 Paldiski Lõunasadama 4 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388.1 Paldiski Lõunasadama 6 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
388 Paldiski Lõunasadama 8 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.5 Paldiski Lõunasadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.4 Paldiski Lõunasadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.3 Paldiski Lõunasadama 9 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.2 Paldiski Lõunasadama 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
387.1 Paldiski Lõunasadama 5 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
386 Paldiski Põhjasadama kai nr.1 tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
385 Paldiski Põhjasadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
384 Paldiski Põhjasadama lainemurdja tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
383.1 Paldiski Põhjasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
383 Paldiski Põhjasadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
382.2 Pakri madala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
382.1 Pakri madala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
382 Pakri madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
381.3 Pakrineeme sadama idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
381.2 Pakrineeme sadama põhjapoi 2 Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
381.1 Pakrineeme sadama põhjapoi 1 Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
380 Pakri tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
378 Laulasmaa päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
377 Lohusalu sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
376 Lohusalu sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
375 Suurupi tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
374 Suurupi sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
370 Suurupi teljepoi Nr.3 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
369 Suurupi teljepoi Nr.2 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
368 Suurupi teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
367 Tilgu sadama põhjamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
366 Tilgu sadama lõunamuuli päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
357 Kakumäe sadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
356 Kopli sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
355 Kopli sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
353 Meeruse sadama läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
352 Meeruse sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
351 Meeruse sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
350.2 Meeruse sadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
350.1 Meeruse sadama põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
349.2 Meeruse sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
349.1 Meeruse sadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
348 Meeruse sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
341.7 Bekkeri sadama 7 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.5 Bekkeri sadama 5 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.3 Bekkeri sadama 3 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.2 Bekkeri sadama 2 Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
341.1 Bekkeri sadama 1 Parema külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
3410.9 Käkisilma 9 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.8 Käkisilma 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.7 Käkisilma 7 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.6 Käkisilma 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.5 Käkisilma 5 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.4 Käkisilma 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.3 Käkisilma 3 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.2 Käkisilma 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.12 Käkisilma 12 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.11 Käkisilma 11 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.10 Käkisilma 10 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3410.1 Käkisilma 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3409 Vikati lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3408 Noogimaa lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.8 Vikati 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.7 Vikati 7 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.6 Vikati 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.5 Vikati 5 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.3 Vikati 3 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3407.1 Vikati 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3406 Käkimaa põhjatooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3405 Telvemaa lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
340.2 Bekkeri sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
340.1 Bekkeri sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
340 Bekkeri sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
339 Piirivalvesadama lõunamuuli NW otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
338 Piirivalvesadama lainemurdja SE otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
337 Piirivalvesadama lainemurdja NW otsa tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
336 Vene-Balti sadama lõunabasseini tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
335 Vene-Balti sadama põhjakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
3305 Ringsu rava idatooder Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
330 Koplinina läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
3298.1 Lõmala sadama lõunatooder Lõunatooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3297 Lõmala sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3296 Lõmala sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3295 Lõmala sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3294 Lõmala sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3293 Lõmala sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3292 Lõmala sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3290 Mõntu väikelaevade sadama 3 Parema külje tooder 01.05-30.09 - Ettevalmistamisel Veest väljas
3289 Mõntu väikelaevade sadama 1 Parema külje tooder 01.05-30.09 - Ettevalmistamisel Veest väljas
3276 Kuressaare sadama lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3275 Kuressaare sadama lõunatooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3274 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3273 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3272 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3271 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3270 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3269 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3268 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3267 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3266 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3265 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3264 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3263 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3262 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3261 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3260 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3259 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3258 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3257 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3256 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3255 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3254 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3253 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3252 Kuressaare laevatee parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3251.1 Kuressaare laevatee teljetooder Teljetooder 10.05-31.10 10.05-31.10 - Veest väljas
3251 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3250 Roomassaare lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
325 Koplinina põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
3247 Roomassaare jahisadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3245 Roomassaare jahisadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3243 Roomassaare jahisadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3240 Väinakari S tooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3239 Nasva sadama 13 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3238 Nasva sadama 11 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3237 Nasva sadama 12 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3236 Nasva sadama 7 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3235 Nasva sadama 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3234 Nasva sadama 9 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3233 Nasva sadama 10 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3232 Nasva sadama 5 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3231 Nasva sadama 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3230 Nasva sadama 3 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3229 Nasva sadama 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3228 Nasva sadama 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3227 Nasva sadama 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3225.6 Kõiguste sadama 6 Vasaku külje tooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3225.4 Kõiguste sadama 4 Vasaku külje tooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3225.3 Kõiguste sadama 3 Parema külje tooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3225.2 Kõiguste sadama 2 Vasaku külje tooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3225.1 Kõiguste sadama 1 Parema külje tooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3224 Kõiguste sadama idatooder Idatooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3223 Kõiguste sadama läänetooder Läänetooder 15.04-31.10 - - Veest väljas
3219.3 Kungla sadama 3 Parema külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3219 Kungla sadama 1 Parema külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3218.4 Kungla sadama 4 Vasaku külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3218 Kungla sadama 2 Vasaku külje tooder 01.04-01.12 - - Veest väljas
3215 Allirahu N tooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3214 Allirahu S tooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3210 Virvekuiva läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3208 Väike Tulpe S tooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3207 Väike Tulpe W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3206 Abruka madala E tooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3205 Pöörna madala E tooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3204 Pöörna madala E tooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3201 Roomassaare kanali parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
320 Naissaare tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
3199 Roomassaare kanali parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3198 Roomassaare kanali vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3196 Roomassaare kanali vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3195 Kuressaare madala E tooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3194 Püskurahu lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3193 Kuressaare madala S tooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3192 Abruka madala N tooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3190 Vahase pinnasepuiste W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3189 Kirjurahu madala W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3182 Kuivastu 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3181 Kuivastu 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3180 Kuivastu 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3178.4 Lõunaranna teljetooder nr.4 Teljetooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3178.3 Lõunaranna teljetooder nr.3 Teljetooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3178.2 Lõunaranna teljetooder nr.2 Teljetooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3178.1 Lõunaranna teljetooder nr.1 Teljetooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3171 Lõunaranna sadama parema külje tooder Parema külje tooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3167 Lõunaranna sadama parema külje tooder Parema külje tooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3166 Lõunaranna sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 15.05-01.11 - Korras Paigaldatud
3164 Orissaare sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3161 Orissaare sadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
3160 Orissaare sadama teljetooder Teljetooder 15.05-31.10 - - Veest väljas
3156 Soela sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - Korras Paigaldatud
3155 Soela sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-31.10 - Korras Paigaldatud
3154 Soela sadama põhjatooder Põhjatooder 01.05-31.10 - Ajutiselt tühistatud Veest väljas
3152 Triigi sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
315 Naissaare sadama tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
314 Naissaare sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
3136 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3135 Soela veetee parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3132 Seanina põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3131 Viinakari lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3129 Hiiu väina veetee teljetooder Teljetooder 01.05-01.11 01.05-01.11 - Veest väljas
3128 Hiiu väina veetee teljetooder Teljetooder 01.05-01.11 01.05-01.11 - Veest väljas
3125 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3124 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3123 Soela veetee parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3121 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3117 Raudrahu W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3116.1 Soela väina laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
3116 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3115 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3114.2 Soela väina laevatee parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
3114.1 Soela väina laevatee parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 Tuli ajutiselt kustutatud Veest väljas
3114 Soela veetee parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
3113 Soela veetee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
310 Hülkari tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
300 Vahemadala tuletorn Tuletorn Aastaringne Aastaringne Korras -
296 Naissaare kari lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
295 Vahemadala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
290 Paljassaare põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
288 Katariina kai idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
287 Katariina kai päevamärk Päevamärk Aastaringne - Korras -
285 Paljassaare idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
284 Paljassaare madala lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
283 Paljassaare sadama lõunapoi Lõunapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
282 Paljassaare sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
281 Paljassaare sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
280 Hundipea sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
276 Miinisadama läänevärava tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
275 Miinisadama läänevärava tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
271 Lennusadama läänemuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
270 Lennusadama idamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
262 Kalasadama sihi ülemine päevamärk Päevamärk, sihi ülemine Aastaringne - Korras -
261 Kalasadama sihi alumine päevamärk Päevamärk, sihi alumine Aastaringne - Korras -
259 Vanasadama kruiisikai 2 tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
257 Russalka madala läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
256 Vanasadama kruiisikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
255 Vanasadama põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
254 Russalka madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
253 Russalka madala põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
252 Tallinna sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
251 Tallinna sihi alumine tuletorn Tuletorn, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
244 Pirita lõunamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
243 Pirita põhjamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne 01.05-01.11 Korras -
242 Pirita sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
241 Pirita sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
240 Miiduranna sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
238 Reidikai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
237 Miiduranna sadama põhjabasseini muuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
2367.4 Sõudestaadioni P Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2367.3 Sõudestaadioni O Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2367.2 Sõudestaadioni N Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2367.1 Sõudestaadioni M Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.9 Sõudestaadioni I Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.8 Sõudestaadioni H Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.7 Sõudestaadioni G Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.6 Sõudestaadioni F Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.5 Sõudestaadioni E Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.4 Sõudestaadioni D Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.3 Sõudestaadioni C Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.2 Sõudestaadioni B Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.12 Sõudestaadioni L Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.11 Sõudestaadioni K Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.10 Sõudestaadioni J Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2366.1 Sõudestaadioni A Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2365.6 Sõudestaadioni 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2365.4 Sõudestaadioni 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2365.3 Sõudestaadioni 3 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2365.2 Sõudestaadioni 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2365.1 Sõudestaadioni 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2362 Reiu 1 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2361 Reiu 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2360 Laevatee lõpp 4 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
236 Miiduranna sadama vasaku külje poi Vasaku külje poi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2359 Laevatee lõpp 3 Eriotstarbeline tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
235 Miiduranna sadamamuuli tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
234 Miiduranna sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
2338 PA2.1 Eriotstarbeline tooder 01.09-15.09 - - Veest väljas
2335 PA5 Eriotstarbeline tooder 01.07-01.09 - - Veest väljas
2334 PA4 Eriotstarbeline tooder 01.07-01.09 - - Veest väljas
2333 PA3 Eriotstarbeline tooder 01.07-01.09 - - Veest väljas
2332 PA2 Eriotstarbeline tooder 01.07-01.09 - - Veest väljas
2331 PA1 Eriotstarbeline tooder 01.05-31.10 - Korras Paigaldatud
233 Miiduranna sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
2324 Kihnu väina K35 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2323 Kihnu väina K34 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2322 Kihnu väina K22 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2321 Kihnu väina K16 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2320 Kihnu väina K12 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
232 Viimsi sihi ülemine tuletorn Tuletorn, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
2313 Kihnu väina K8 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2312 Kihnu väina K7 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2311 Kihnu väina K6 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2310 Kihnu väina K5 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
231 Viimsi sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
2309 Kihnu väina K4 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2308 Kihnu väina K3 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2307 Kihnu väina K2 Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
229 Rohuneeme sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
2281.8 Österby sadam 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2281.7 Österby sadam 7 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2281.6 Österby sadam 6 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
2281.5 Österby sadam 5 Parema külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
2281.4 Österby sadam 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
2281.3 Österby sadam 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
2281.2 Österby sadam 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
2281.1 Österby sadam 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - Ettevalmistamisel -
228 Rohuneeme sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
2277.8 Veskiviigi sadama 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2277.61 Veskiviigi sadama 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2277.4 Veskiviigi sadama 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2277.2 Veskiviigi sadama 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2276 Tagalahe vasaku külje tooder (20) Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2274 Tagalahe vasaku külje tooder (18) Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2273 Tagalahe parema külje tooder (15) Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2272 Tagalahe vasaku külje tooder (16) Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2271 Tagalahe parema külje tooder (13) Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2270 Tagalahe vasaku külje tooder (14) Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
227 Rohuneeme sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
2269 Tagalahe parema külje tooder (11) Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
225 Aegna läänepoi Läänepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2249.1 Kakra sääre idatooder Idatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2249 Kakra sääre idatooder Idatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2248.12 Kakra sääre 12 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2248.10 Kakra sääre 10 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2248 Kakra sääre 8 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2247.9 Kakra sääre 9 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2247.7 Kakra sääre 7 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2247.5 Kakra sääre 5 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2247.11 Kakra sääre 11 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2247 Kakra sääre 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2246 Kakra sääre 6 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2244 Kakra sääre 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2243 Kakra sääre 1 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2242 Kakra sääre 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2241 Munalaiu teljetooder Teljetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2240 Munalaiu 3 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2239 Munalaiu 4 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2238 Munalaiu 5 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2237 Munalaiu 2 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2236 Munalaiu 7 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2235 Munalaiu 8 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2232.9 Varbla Puhkeküla sadama 9 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.8 Varbla Puhkeküla sadama 8 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.7 Varbla Puhkeküla sadama 7 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.6 Varbla Puhkeküla sadama 6 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.5 Varbla Puhkeküla sadama 5 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.4 Varbla Puhkeküla sadama 4 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.3 Varbla Puhkeküla sadama 3 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.2 Varbla Puhkeküla sadama 2 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.12 Varbla Puhkeküla sadama 12 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.11 Varbla Puhkeküla sadama 11 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.10 Varbla Puhkeküla sadama 10 Vasaku külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232.1 Varbla Puhkeküla sadama 1 Parema külje tooder Aastaringne - - Veest väljas
2232 Varbla Puhkeküla sadama teljetooder Teljetooder 10.05-15.10 10.05-15.10 - Veest väljas
223 Kräsuli väina põhjapoi Põhjapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2229 Irmgardi madala läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2225 Tahu parema külje tooder (9) Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2224.1 Tahu vasaku külje tooder (10) Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2224 Tahu vasaku külje tooder (8) Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2223.1 Tahu parema külje tooder (9A) Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne - Veest väljas
2223 Tahu parema külje tooder (7) Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2220.1 Holmi vasaku külje tooder (6) Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne - Veest väljas
2220 Kajakarahu vasaku külje tooder(4) Vasaku külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
222 Aegna sadamakai tulepaak Tulepaak Aastaringne 15.04-20.01 Korras -
2219.1 Holmi parema külje tooder (5) Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne - Veest väljas
2219 Kajakarahu parema külje tooder(3) Parema külje tooder Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2218.2 Haapsalu Eeslahe põhjatooder Põhjatooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2218.1 Pinuksekivi põhjatooder Põhjatooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2218 Kajakarahu vasaku külje tooder (2) Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2217 Paralepa parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2215.2 Sääre tirbi vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-20.10 01.05-20.10 - Veest väljas
2215.1 Sääre tirbi parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-20.10 01.05-20.10 - Veest väljas
2214.1 Suure Hundi lõunatooder Lõunatooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2214 Sääre tirbi lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2213 Viirekare lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2212 Orjaku laevatee läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2210 Orjaku laevatee W tooder Läänetooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2209 Orjaku laevatee E tooder Idatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2206 Orjaku sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2205 Orjaku sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2204 Orjaku sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2203 Orjaku sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2202 Orjaku sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2201.1 Orjaku sadama parema külje tooder Parema külje tooder 01.05-01.11 - Korras Paigaldatud
2200.1 Orjaku sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - Korras Paigaldatud
220 Aegna tulepaak Tulepaak Aastaringne Aastaringne Korras -
2196 Virtsu sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2194 Virtsu sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2192 Virtsu sadama vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2191 Virtsu sadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2189.2 Manilaiu sadama 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2189.1 Manilaiu sadama 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2189 Manilaiu sadama 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2187.3 Munalaiu sadama 7 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2187.2 Munalaiu sadama 5 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2187 Munalaiu sadama 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2186 Munalaiu sadama 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2185 Kihnu sadama 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2184 Kihnu sadama 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2180.5 Kihnu sadama 13 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2180.4 Kihnu sadama 11 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2180.3 Kihnu sadama 9 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2180.2 Kihnu sadama 7 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2180.1 Kihnu sadama 5 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2180 Kihnu sadama 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2179 Kihnu sadama 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2173 Kihnu väina K30 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2172 Kihnu väina K31 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2171 Kihnu väina K24 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2170 Kihnu väina K27 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2169 Kihnu väina K20 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2168 Kihnu väina K14 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2167 Kihnu väina K19 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2166 Kihnu väina K17 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2165 Kihnu väina K15 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2164 Kihnu väina K11 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2163.1 Sange saare põhjatooder Põhjatooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2162 Aleksandri madala põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2161 Ipsi madala lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2160 Ipsi madala põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
216 Rohuneeme sadama merekanali teljepoi Teljepoi Aastaringne - Korras Paigaldatud
2159 Sõmeri poolsaare madala lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2158.9 Värati sadama 9 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.8 Värati sadama 8 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.6 Värati sadama 6 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.5 Värati sadama 5 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.4 Värati sadama 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.3 Värati sadama 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.2 Värati sadama 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.16 Värati sadama 16 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.15 Värati sadama 15 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.14 Värati sadama 14 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.13 Värati sadama 13 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.11 Värati sadama 11 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.10 Värati sadama 10 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2158.1 Värati sadama 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2153.1 Hallikivi läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2152.1 Hallikivi lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
215.2 Rohuneeme merekanali sihi ülemine tulepaak Tulepaak, sihi ülemine Aastaringne Aastaringne Korras -
2151 Voosi 1 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
215.1 Rohuneeme merekanali sihi alumine tulepaak Tulepaak, sihi alumine Aastaringne Aastaringne Korras -
2150 Voosi 4 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2147 Voosi 5 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2146 Voosi 7 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2145 Voosi 10 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2144 Voosi 11 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2143.1 Voosi 16 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2143 Voosi 14 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2142 Voosi 13 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2141 Odrarahu idatooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2140.1 Sviby sadama parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2140 Sviby laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2139 Sviby laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2138 Sviby laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2137 Sviby laevatee vasaku külje tooder Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2135 Odrarahu idatooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2134 Rukkirahu W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2133 Pasilaiu madala S tooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2132 Pasilaiu vraki eraldiasuva ohu tooder Eraldiasuva ohu tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
213 Tallinna teljepoi Nr.3 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2128.5 Hundirahu põhjatooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2128.4 Taguküla lõunatooder Lõunatooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2128.3 Õunaku lõunatooder Lõunatooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2128.2 Saarnaki lõunatooder Lõunatooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2128.1 Hanikatsi põhjatooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2127.4 Kaevatsi 4 Vasaku külje tooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2127.3 Kaevatsi 3 Parema külje tooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2127.2 Kaevatsi 2 Vasaku külje tooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2127.1 Kaevatsi 1 Parema külje tooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2126 Rauarahu lõunatooder Lõunatooder 01.05-20.10 - - Veest väljas
2125 Langekare idatooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2124 Kuivarahu 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2123 Kuivarahu 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2122 Kuivarahu 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2121.1 Kuivarahu lõunatooder Lõunatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2121 Kuivarahu 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 01.05-31.10 - Veest väljas
2120.5 Leetselja rahu idatooder Idatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2120.4 Leetselja 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2120.3 Leetselja 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2120.2 Leetselja 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2120.1 Leetselja 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2120 Leetselja rahu lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
212 Tallinna teljepoi Nr.2 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2119 Vissulaiu põhjatooder Põhjatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2118 Võirahu lõunatooder Lõunatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2117 Sihisuurrahu põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2115 Selgrahu W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2114 Selgrahu S tooder Lõunatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2113 Võirahu N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2112 Püssirahu silma lõunatooder Lõunatooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2110.3 Hara sadama 3 Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
211 Tallinna teljepoi Nr.1 Teljepoi Aastaringne Aastaringne Tõrge Paigaldatud
2109 Frisgrunne madala W tooder Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2108 E tooder 4.4m madalal Idatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2107 W tooder 4.4m madalal Läänetooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2106 Lainemadala eraldiasuva ohu tooder Eraldiasuva ohu tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2104 Nordgrunne N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2103 Kipparirahu N tooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2102 Savinovi madala E tooder Idatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2101 Hülgerahu W tooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2100 Dirhami neeme põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
210 Keskmadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2097 Andrejevi madala lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2096 Telise läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2095 Dirhami teljetooder Teljetooder 01.05-01.12 - - Veest väljas
2094 Dirhami vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2093 Dirhami parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2092 Dirhami vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2091 Dirhami parema külje tooder Parema külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2090 Dirhami vasaku külje tooder Vasaku külje tooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
2070.8 Vissulaiu laevatee 8 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.7 Vissulaiu laevatee 7 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.6 Vissulaiu laevatee 6 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.5 Vissulaiu laevatee 5 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.4 Vissulaiu laevatee 4 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.3 Vissulaiu laevatee 3 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.2 Vissulaiu laevatee 2 Vasaku külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070.1 Vissulaiu laevatee 1 Parema külje tooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2070 Vissulaiu laevatee teljetooder Teljetooder 01.05-31.10 - - Veest väljas
2069 Kärdla sadama lõunatooder Lõunatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2068 Kärdla sadama põhjatooder Põhjatooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2067 Kärdla sadama läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2066 Kärdla sadama 6 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2064 Kärdla sadama 4 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2063 Kärdla sadama 3 Parema külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2062 Kärdla sadama 2 Vasaku külje tooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2061 Sihisuurrahu läänetooder Läänetooder 01.05-01.11 - - Veest väljas
2060 Tahkuna N tooder Põhjatooder Aastaringne - Korras Paigaldatud
206 Uusmadala idapoi Idapoi Aastaringne Aastaringne Korras Paigaldatud
2055.9 Roograhu sadama 9 Parema külje tooder 10.05-31.10 - Korras Paigaldatud
2055.7 Roograhu sadama 7 Parema külje tooder 10.05-31.10 - Korras Paigaldatud
2055.5 Roograhu sadama 5 Parema külje tooder 10.05-31.10 - Korras Paigaldatud
2055.3 Roograhu sadama 3 Parema külje tooder 10.05-31.10 - Korras Paigaldatud
2055.11 Roograhu sadama 11 Parema külje tooder