Navigatsioonimärgi nr 1052, <i>Lohusalu vraki eraldiasuva ohu tooder</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 1052, Lohusalu vraki eraldiasuva ohu tooder, andmed

Üldandmed
1052
Lohusalu vraki eraldiasuva ohu tooder
Eraldiasuva ohu tooder
Ettevalmistamisel (navigatsiooniteabes avaldamata)
Ettevalmistamisel, veest väljas
01.05-31.10
Transpordiamet
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Põhja-Eesti
59 23.927324 13.0363WGS84, minut
59 23 55.63824 13 2.178WGS84, sekund
59.39878833 24.21727166 WGS84, kraad
6584559.10 512343.20 L-EST97, meeter
Meri
Veeteede Ameti kaardirakendus Nutimeri („Ettevalmistamisel“ olekus märke kaardil ei kuvata)