Navigatsioonimärgi nr 3290, <i>Mõntu väikelaevade sadama 3</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 3290, Mõntu väikelaevade sadama 3, andmed

Üldandmed
3290
Mõntu väikelaevade sadama 3
Parema külje tooder
Ettevalmistamisel (navigatsiooniteabes avaldamata)
Ettevalmistamisel, veest väljas
01.05-30.09
Sõrvemaa Arengu Ühing
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Saaremaa
57 56.98422 7.411WGS84, minut
57 56 59.0422 7 24.66WGS84, sekund
57.94973333 22.12351666 WGS84, kraad
6424690.46 388896.04 L-EST97, meeter
Meri
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri („Ettevalmistamisel“ olekus märke kaardil ei kuvata)