Navigatsioonimärgi nr 3289, <i>Mõntu väikelaevade sadama 1</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 3289, Mõntu väikelaevade sadama 1, andmed

Üldandmed
3289
Mõntu väikelaevade sadama 1
Parema külje tooder
Ettevalmistamisel (navigatsiooniteabes avaldamata)
Ettevalmistamisel, veest väljas
01.05-30.09
Sõrvemaa Arengu Ühing
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Saaremaa
57 56.98122 7.468WGS84, minut
57 56 58.8622 7 28.08WGS84, sekund
57.94968333 22.12446666 WGS84, kraad
6424683.32 388952.12 L-EST97, meeter
Meri
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri („Ettevalmistamisel“ olekus märke kaardil ei kuvata)