Navigatsioonimärgi nr 2119, <i>Vissulaiu põhjatooder</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 2119, Vissulaiu põhjatooder, andmed

Üldandmed
2119
Vissulaiu põhjatooder
Põhjatooder
Väljavõetud
01.05-31.10
Veeteede Amet
(Veeteede Ameti NMO)
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Läänemaa
59 1.162222 50.8947WGS84, minut
59 1 9.73222 50 53.682WGS84, sekund
59.01937 22.848245 WGS84, kraad
6542841.24 433846.20 L-EST97
Meri
Veeteede Ameti kaardirakendus Nutimeri