Navigatsioonimärgi nr 1193.3, <i>Neeme sadama 3</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 1193.3, Neeme sadama 3, andmed

Üldandmed
1193.3
Neeme sadama 3
Parema külje tooder
Korras
Jah
01.05-31.10
Neeme Marina OÜ
(Neeme sadam)
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Jah
Ei
Asukoha andmed
Põhja-Eesti
59 31.99825 9.734WGS84, minut
59 31 59.8825 9 44.04WGS84, sekund
59.5333 25.16223333 WGS84, kraad
6600094.33 565763.66 L-EST97, meeter
Meri
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri
Tule andmed
põleb pimeda ajal
roheline
Fl G 3s
0.3+2.7=3
1.0