Navigatsioonimärgi nr 2247.5, <i>Kakra sääre 5</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 2247.5, Kakra sääre 5, andmed

Üldandmed
2247.5
Kakra sääre 5
Parema külje tooder
Väljavõetud
01.05-31.10
Veeteede Amet
(Veeteede Ameti NMO)
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Pärnu
58 11.141724 2.7611WGS84, minut
58 11 8.50224 2 45.666WGS84, sekund
58.185695 24.04601833 WGS84, kraad
6449418.04 502707.01 L-EST97
Meri
Veeteede Ameti kaardirakendus Nutimeri