Navigatsioonimärgi nr 2247, <i>Kakra sääre 3</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 2247, Kakra sääre 3, andmed

Üldandmed
2247
Kakra sääre 3
Parema külje tooder
Väljavõetud
01.05-31.10
Veeteede Amet
(Veeteede Ameti NMO)
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Ei
Ei
Asukoha andmed
Pärnu
58 11.307924 2.8258WGS84, minut
58 11 18.47424 2 49.548WGS84, sekund
58.188465 24.04709666 WGS84, kraad
6449726.59 502770.22 L-EST97
Meri
Veeteede Ameti kaardirakendus Nutimeri