Navigatsioonimärgi nr 4430.1, <i>Väike-Emajõe 1</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 4430.1, Väike-Emajõe 1, andmed

Üldandmed
4430.1
Väike-Emajõe 1
Vasaku külje tooder
Korras
Jah
Aastaringne
Transpordiamet
(Laevateede üksus)
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Jah
Ei
Asukoha andmed
Siseveed
58 7.87626 4.49WGS84, minut
58 7 52.5626 4 29.4WGS84, sekund
58.13126666 26.07483333 WGS84, kraad
6445245.42 622219.11 L-EST97, meeter
Võrtsjärv
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri