Navigatsioonimärgi nr 4431.1, <i>Väike-Emajõe 4</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 4431.1, Väike-Emajõe 4, andmed

Üldandmed
4431.1
Väike-Emajõe 4
Parema külje tooder
Korras
Jah
Aastaringne
Transpordiamet
(Laevateede üksus)
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Jah
Ei
Asukoha andmed
Siseveed
58 7.60226 4.621WGS84, minut
58 7 36.1226 4 37.26WGS84, sekund
58.1267 26.07701666 WGS84, kraad
6444741.02 622363.43 L-EST97, meeter
Võrtsjärv
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri