Navigatsioonimärgi nr 4429.1, <i>Väike-Emajõe 2</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 4429.1, Väike-Emajõe 2, andmed

Üldandmed
4429.1
Väike-Emajõe 2
Parema külje tooder
Korras
Jah
Aastaringne
Transpordiamet
(Laevateede üksus)
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Jah
Ei
Asukoha andmed
Siseveed
58 7.88326 4.591WGS84, minut
58 7 52.9826 4 35.46WGS84, sekund
58.13138333 26.07651666 WGS84, kraad
6445261.47 622317.83 L-EST97, meeter
Võrtsjärv
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri