Navigatsioonimärgi nr 4435.2, <i>Väike-Emajõe 8</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr 4435.2, Väike-Emajõe 8, andmed

Üldandmed
4435.2
Väike-Emajõe 8
Parema külje tooder
Korras
Jah
Aastaringne
Transpordiamet
(Laevateede üksus)
-
-
Ujuvmärgi kuju ja värvikood
Märgi andmed
Jah
Ei
Asukoha andmed
Siseveed
58 7.35383526 4.204778WGS84, minut
58 7 21.230126 4 12.2867WGS84, sekund
58.12256391 26.07007963 WGS84, kraad
6444267.94 621969.09 L-EST97, meeter
Võrtsjärv
Transpordiameti kaardirakendus Nutimeri