Navigatsioonimärgi nr {390}, <i>Paldiski Lõunasadama piirav siht</i>, andmed

Navigatsioonimärgi nr {390}, Paldiski Lõunasadama piirav siht, andmed

Sihi andmed
Paldiski Lõunasadama piirav siht
Jah
360.0
173
-1
-1
-